ก้าวหน้า เผย พร้อมเจอ แสงมณี และ กัปปิตัน !!

ชั่วโมงนี้พร้อมเจอหมด ไม่ว่าจะเป็นแสงมณีหรือกัปปิตัน
เพราะลกเวตไกล้เคียงกันถ้าได้เจอ เชื่อว่าจะสนุกแน่นอน
ฝากโปรโมเตอร์พิจารณาด้วย พร้อมมาก

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ข่าวมวย