นายสนามมวยเวทีลุมพินี เตรียมข้อมูลชุดใหญ่แถลง

“บิ๊กแดง” พล.ท.สุชาติ แดงประไพ

นายสนามมวยเวทีลุมพินี เตรียมข้อมูลชุดใหญ่แถลงให้กับบอร์ดของกองทัพบกได้รับทราบ
แผนงานที่เวทีมวยลุมพินีจะกลับมาจัดมวยไทยอีกครั้ง ในวันที่ 9 มีนาคม โดยได้เน้นถึงความ
จำเป็นที่ลุมพินีเกี่ยวข้องกับมวยไทย รวมไปถึงเทคนิคทั้งระบบในการเผยแพร่มวยไทยสู่
ต่างแดน รวมถึงโรงเรียนมวยไทยที่จะเป็นรากฐานในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทย และ
สิ่งสำคัญคือด้านการตลาด-ภาพลักษณ์ของสนามมวยต้องดีขึ้น ส่วนเรื่องการตัดสินของ
กรรมการยืนยันว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่าย เพียงแต่ให้นโยบายเอาไว้ชัดเจนแล้ว มวยชกแบบไหน
ถึงจะเป็นผู้ชนะ จะมาใช้ดุลยพินิจแบบเดิมไม่ได้แล้ว และมวยที่เอาแต่เต้นถ้าเตือนแล้วไม่เชื่อ
ก็ไม่ต้องมาชกที่ลุมพินีอีกต่อไป

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ข่าวมวย