วิกอ้อมน้อยปลด 2 เปาฯ พร้อมรับสมัครกรรมการใหม่

    ผู้บริหารเวทีมวยสยามอ้อมน้อย สั่งปลด กก.อัษฎาวุธ พิลาวรรณ และ กก.สุรชาติ ใบสมุทร 2 กรรมการที่ให้ยอดเหล็กเพชร แพ้ เพชรมหาชน 47-48 ออกจากการเป็นกรรมการที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้ว 

ส่วนกก.ธันวุธ รังรองอนุสรณ์ ที่ให้เสมอ 48-48 พักไม่มีกำหนดรวมถึง กรรมการ พิทักษ์ ทองแผ่ ที่เป็นผู้ควบคุมกรรมการและการรวมคะแนนในวันนัั้น ก็โดนพักไม่มีกำหนดเช่นกัน  นอกจากนี้ยังได้สังคายนากรรมการกันใหม่ ให้กรรมการทุกคนเขียนใบสมัครใหม่ ให้คณะผู้บริหารพิจารณาจะรับหรือไม่รับ พร้อมเปิดรับกรรมการใหม่

Tags #อ้อมน้อย #ปลดกรรมการ

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว >>>> ข่าวมวย <<<<