โปรแกรมการแข่งขัน

ศึก เพชรยินดี

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564

ณ เวทีมวยชั่วคราวลานกีฬา อบจ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์