ซุปเปอร์เล็ก เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่9 และนักมวยร่วมค่าย เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ เพชรสาริต หมูปิ้งอร่อยจุงเบย

ซุปเปอร์เล็ก เพชรพนมรุ้ง เกียรติหมู่9 และนักมวยร่วมค่าย เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ เพชรสาริต หมูปิ้งอร่อยจุงเบย