เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการนำ “ธงชาติไทย” ไปใช้แบบไม่เหมาะสมจนเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้น

ข่าวมวยไทย

ความขัดแย้งและประเด็นที่เกี่ยวกับ “กุน แขมร์” น่าจะเป็นเรื่องที่กลายเป็นดราม่าเล็กๆ ในโลกโซเชียลมีเดียอีกครั้ง